Cinsiyet belirtiniz:
   
Amaç belirtiniz:
Yatırım
 

Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. markaları ve bağlı olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvaffakat ediyor, izin veriyor ve kabul ediyorum.
 
Eğitim durumunuz: